Kullanım Sözleşmesi

Bu site içinde yer alan tüm yazı ve görsel malzemelerin telif hakları Hamzagil Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz olarak kullanılamaz ve kopyalanamaz.

Sözleşme Hüküm ve Şartları
Bu siteye girmek, görmek ya da kullanmakla, aşağıda yer alan ve yazılı ve imzalı bir anlaşma ile eşdeğer olan elektronik sözleşmenin hukuki şart ve hükümlerini anladığınızı ve bu anlaşma ile bağlı olduğunuzu kabul etmiş bulunuyorsunuz. Aykuthamzagil.com istediği zaman ve istediği koşullarla bu anlaşmanın hüküm ve şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Anlaşma'da tek taraflı yapılacak muhtemel değişikliklerin de kullanıcılar tarafından kabul edildiği varsayılmaktadır.

Telif Hakları
Aksi belirtilmediği sürece bu sitede yer alan yazılar, grafikler, resimler, logolar, vs... gibi tüm içerik öğeleri Aykuthamzagil.com’a aittir ve kanunlarca korunmaktadır. Aykuthamzagil.com site içeriğinin seçimi, hazırlanışı, düzenlenmesi ve bir tasarım olarak sitenin kendisinin telif haklarını saklı tutmaktadır. Aksi özellikle belirtilmedikçe Aykuthamzagil.com size ne münhasıran ne de kısmi olarak hiçbir yararlanma hakkı vermemektedir. Aykuthamzagil.com fikri sınai mülkiyet haklarını kanunlar çerçevesinde etkin olarak korumaktadır. Bu sitenin tüm hakları saklıdır.

Lisans
İşbu sözleşme, sunulan şart ve hükümleri kabul etmeniz şartı ile; size kişisel, geri alınabilir, münhasır olmayan, devredilemez bir kullanım hakkı vermektedir. Bu siteyi, kendi kişisel ve ticari olmayan amaçlarınız için kullanabilir, evde kullanmak amacıyla ve bir defaya mahsus olmak üzere ve kişisel, ticari olmayan amaçlarınız için ve site içeriğindeki telif haklarını, marka haklarını ya da diğer fikri sınai mülkiyet haklarını belirten ibareleri kaldırmamak koşulu ile bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Aksi açıkça belirtilmediği sürece bu site içeriğini değiştirmeniz, kopyalamanız, dağıtmanız, yayınlamanız, iletmeniz, çoğaltmanız, basmanız, lisans almanız, satmanız, yönlendirmeniz, bağlantı koymanız lisans sahibinin yazılı izni olmadığı müddetçe yasaktır. Aykuthamzagil.com ‘u hiçbir zaman yasalara aykırı ve/veya sözleşmede belirtilen amaçlar dışında kullanamazsınız, aksi takdirde siteden yararlanmanızı sağlayan bu lisans hakkınız Aykuthamzagil.com tarafından tek taraflı olarak geri alınacaktır. Aykuthamzagil.com sizin bu siteye ya da içeriğine ulaşabilme hakkınızı tek taraflı olarak, istediği zaman ve bildirim zorunluluğu olmaksızın sona erdirme hakkına sahiptir.

Tekzip
Aykuthamzagil.com bu site içeriğinin doğruluğu için elinden gelen tüm gayreti göstermesine karşın, sitede zaman zaman kimi yanlışlıklar, güncelliğini yitirmiş bilgiler ya da yazım hataları olabileceğini belirtir. Bunun yanı sıra Aykuthamzagil.com, site içerisinde istediği zaman ve istediği sebeple değişiklikler ya da düzeltmeler yapma hakkını saklı tutar. Aykuthamzagil.com sitedeki yazım yanlışlarından sorumlu değildir.
Aykuthamzagil.com bu sitenin kullanılmasından kaynaklanacak ya da kullanılması ile bağlantılı hiçbir dolaylı veya tesadüfi zarardan sorumlu değildir.

Tazminat
Bu sitenin işbu sözleşme hüküm ve şartlarına aykırı kullanılması veya sitenin kullanımının Aykuthamzagil.com’a zarar vermesi durumunda tazminat ödemeyi kabul etmiş sayılacağınızı belirtiriz.

Geçerli Hukuk
Aykuthamzagil.com Türkiye'deki ofisleri aracılığı ile faaliyet gösteren bir tüzel kişidir. Herhangi bir itilaf çıkması durumunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Her türlü ihtilafta İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.